Duurzaamheidsprogramma

/Duurzaamheidsprogramma
Duurzaamheidsprogramma2018-03-01T07:55:12+00:00

In 2016 is de gemeente Laarbeek gestart met het Duurzaamheidsprogramma Laarbeek Energiek. Samen gaan wij voor een groen en duurzaam Laarbeek. Duurzaamheid is veel meer dan alleen energie en milieu. Het gaat ook om mens en maatschappij, om economie en leefbaarheid. Om het goede voorbeeld geven, om samen werken, te leren en elkaar te inspireren. En dat alles met het oog op onze toekomst.

Dat is niet alleen iets van de gemeente Laarbeek, maar van ons allemaal. Als gemeente proberen wij aan te sluiten bij ‘de energie in de samenleving’. Wat is nodig, waar lopen mensen warm voor en welke rol kunnen wij als gemeente hierbij invullen?

De basis voor de gemeentelijke rol en acties is vastgelegd in het programmaplan ‘Laarbeek Energiek’. Jaarlijks wordt op basis van dit programmaplan een planning gemaakt. Wil je weten wat in 2018 op onze agenda staat? Lees dan verder.

Duurzaamheidsagenda 2018

 1. Afronden meerjarig beleidsplan Duurzaamheid
 2. Ontwikkelen lokale stimuleringsregeling verduurzaming
 3. Duurzaamheidsbeoordeling gemeentelijk vastgoed vormgeven
 4. Drie gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen (selectie op basis van potentie)
 5. Zonnepanelenproject implementeren
 6. Start maken met “ontwikkeling aardgasvrij wonen”
 7. Opvolging Dragons’ Den projecten
 8. Duurzaamheid bij verenigingen agenderen en passende projecten ondersteunen.
 9. Voorbereiding Dragons’ Den 2019
 10. Organisatie duurzaamheidsmarkt/duurzaamheidsevenement nieuwe stijl
 11. Groen en duurzaamheid meer integreren
 12. Intensiveren contact onderwijs, ondernemers, ondernemende burgers-overheid
 13. Duurzame straatverlichting