Projecten

/Projecten
Projecten2018-01-05T07:54:03+00:00

Dragons’ Den
In juni 2017 heeft de eerste Laarbeekse Dragons’ Den plaatsgevonden. Hiervoor had de gemeenteraad een bedrag van € 150.000,- euro beschikbaar gesteld. In totaliteit hebben maar liefs 54 mensen een idee ingediend. Op basis van een voorselectie zijn 10 ideeën geselecteerd, die zich mochten presenteren aan de jury en de bijna tweehonderd aanwezigen. Een moeilijke opdracht voor de jury, oftewel de ‘Dragons’, om te beslissen welke investering passend was voor de ingebrachte ideeën. En toch is dat gelukt: de jury verdeelde 81.990 euro over acht ideeën. De hoogste jurybijdrage, 25.000 euro, was voor Snoeperij Jantje voor hun idee voor een was- en strijkservice voor kwetsbare jongeren. Daarnaast ontvingen zij ook de publieksprijs van 2.500 euro.

Wil je weten welke 10 projecten de finale hebben gehaald en wat zij met het gewonnen bedrag gaan doen, bekijk dan de update Dragons Den projecten, januari 2018.

Zonnepanelen Project Zuidoost Brabant
Gemeente Laarbeek neemt deel aan het Zonnepanelen Project Zuidoost Brabant. Dit betekent voor inwoners van Laarbeek, dat zij in de loop van 2018 tegen een hele gunstige lening, geheel ontzorgd Zonnepanelen kunnen aanschaffen. De kosten die zij betalen voor de lening, zijn lager dan de kosten die zij op dit moment voor hun energie betalen. Je maakt dus meteen winst!

Op dit moment wordt achter de schermen keihard gewerkt om het project mogelijk te maken. De aanbestedingsprocedure is op 9 november 2017 gestart. In het begin van 2018 zal een selectie gemaakt worden uit de aanmeldingen. Op 8 februari 2018 wordt de opdracht aan de gekozen leverancier gegund. Vervolgens worden er informatieavonden georganiseerd. Tijdens deze informatieavonden krijgt u informatie over het project, de service, de kosten en de verdere procedure. Wanneer hiervan de data bekend zal dit in de lokale media bekend gemaakt worden. Als je een persoonlijke uitnodiging wenst te ontvangen, meld je dan als geïnteresseerde aan voor het zonnepanelen project door een e-mail te sturen naar kcc@laarbeek.nl of door te bellen naar 0492 469 700.

Overige projecten Zonnepanelen
Naast het Zonnepanelenproject Zuidoost Brabant zijn er in Laarbeek nog tal van andere mogelijkheden om aan zonnepanelen te komen.

Refurbished zonnepanelen
Wat is refurbishen? Bij refurbishen wordt eerder gebruikte apparatuur professioneel opgeknapt.
Tijdens de finale van de Dragons’ Den heeft Eric Hendrikx uit Beek en Donk zijn idee gepitcht om tweedehands zonnepanelen in Duitsland op te kopen , te refurbishen en deze op Nederlandse daken te plaatsen. De prijs van refurbished zonnepanelen is lager dan die van nieuwe panelen. Interesse? Kijk dan voor meer informatie op www.zonnepanelenlaarbeek.nl.

BIG Power
Wil je graag zonnepanelen, maar kan dit niet op je eigen dak? Dan is het project BIG Power wat voor jou. BIG Power is een ambitieus project waarbij het dak van een varkensboer uit Mariahout wordt gebruikt als ondergrond voor zonnepanelen van mensen uit Laarbeek. BIG Power is een project van SP Duurzaam Laarbeek. Kijk op www.duurzaamlaarbeek.nl voor meer informatie.

Zelf kiezen en kopen
Uiteraard kunt u ook helemaal zelf de regie houden en een installateur kiezen naar keuze. Eventueel kan Duurzaam Wonen Laarbeek u hierin adviseren. Kunt u het benodigde bedrag op dit moment niet missen, kijk dan op www.energiesubsidiewijzer.nl voor financiële ondersteuningsmogelijkheden.

Klimaatstraatfeest
Het klimaatstraatfeest is een landelijke energiebespaarwedstrijd. Buurten, straten, vriendengroepen en bijvoorbeeld leden van een vereniging kunnen hieraan deelnemen en daarmee een leuke geldprijs in de wacht slepen. Door samen in te zetten op energiebesparing, kunnen er punten verdiend worden. Dat is goed voor het milieu en ons klimaat, goed voor uw portemonnee en goed voor de contacten in de buurt.

Gemeente Laarbeek is Gouden-ster gemeente. Dit betekent dat inwoners uit Laarbeek die deelnemen aan het Klimaatstraatfeest een aantal voordelen hebben. Zo ontvangen zij 500 extra startpunten en kunnen zij gratis deelnemen aan de Goudenster Acties. Op dit moment lopen er twee Goudenster Acties:

  1. Groenstrijd 2.0
    Neem deel aan de Groenstrijd 2.0 Laarbeek en scoor extra punten voor het klimaatstraatfeest! Als bewijsmateriaal upload je je buurtplan waarin je laat zien hoe jij je buurt gaat vergroenen.
  2. Gratis duurzaamheidsscan van uw woning
    Neem contact op met Duurzaam wonen Laarbeek voor een gratis advies over de verduurzaming van uw woning en woonomgeving en scoor extra punten voor het klimaatstraatfeest. Upload een foto van de duurzaamheidsscan als bewijs.

Benieuwd hoe je kunt deelnemen aan het Klimaatstraatfeest? Kijk dan op www.klimaatstraatfeest.nl

Groenstrijd 2.0: daar fleurt je buurt van op
Groen en duurzaamheid gaan hand in hand. Een groene omgeving draagt namelijk bij aan de klimaatbestendigheid van Laarbeek. Wij zijn dan ook trots dat wij ons als Laarbeek “Groenste van Europa” mogen noemen.

Mede door de succesvolle eerste editie van de Groenstrijd dit voorjaar, hebben de gemeente en diverse lokale groenondernemers besloten om hier een vervolg op te geven. Eerder hebben we de actie ‘tegel eruit, plant erin’ opgezet. GroenStrijd 2.0 gaat uit van dezelfde gedachte: tegels of andere verharding verruilen voor groen, maar dan in een straat of wijk. En we maken het nog breder; ook thema’s als biodiversiteit en bruikbaar groen gaan we meenemen. Wil je weten hoe het werkt en hoe je kunt deelnemen? Kijk dan op www.laarbeek.nl/groenstrijd

Duurzaam (wonen) Laarbeek
Duurzaam Laarbeek is een burgerinitiatief dat voor én met jou je woon- en werkomgeving verder verbetert. De doelstelling van Duurzaam Laarbeek is het bereiken van energieneutraliteit in Laarbeek door middel van energiebesparing en bewustwording van de lokale bevolking en bedrijven enerzijds en het duurzaam lokaal opwekken van energie anderzijds.

De stichting Duurzaam Laarbeek werkt intensief samen met het al langer bestaande initiatief “Duurzaam Wonen Laarbeek”. Deze vrijwilligers komen bij u langs om samen met u te onderzoeken hoe u uw huis meer duurzaam kunt maken.

Geïnteresseerd? Of wilt u weten met welke projecten Duurzaam Wonen Laarbeek bezig is, kijk dan op www.duurzaamwonenlaarbeek.nl.